Focus oznacza NIE dla stu innych, dobrych pomysłów.

Steve Jobs

Strategia skalowania – plan szybkiego rozwoju

Kiedy strategia skalowania jest przydatna?

 • Twoja branża szybko zmienia się lub ma wysokie tempo wzrostu.
 • Dostrzegasz nowe trendy, segmenty rynkowe lub kanały dystrybucji.
 • Twoje aktywa lub kluczowe kompetencje nie są w pełni monetyzowane.
 • W głównych segmentach Twojego biznesu dominuje walka cenowa.
 • Planujesz sprzedać firmę lub znaleźć strategicznego partnera/inwestora.

Co jest niezbędne aby skutecznie skalować biznes?

 • Po pierwsze, dobrze określony i skalowalny model biznesu.
 • Po drugie, skupienie zasobów firmy na kilku dźwigniach skalowania.
 • Ponadto wskazanie odpowiedzialności i miar sukcesu kluczowej kadry .
 • A także wdrożenie regularnych przeglądów i aktualizacji strategii.

W realizacji stosujemy elementy metodyki Scaling-Up dostosowane do europejskiej kultury biznesu i potrzeb danej firmy. Finalnym rezultatem jest plan skalowania biznesu zawierający:

 • główne wyzwania i trendy w otoczeniu firmy,
 • wielki zuchwały cel (BHAG) przełożony na cele strategiczne,
 • dźwignie skalowania wizerunku i wyniku firmy,
 • opis kluczowych projektów (liderzy, kamienie milowe, plany operacyjne),
 • indywidualną odpowiedzialność i priorytety kluczowej kadry,
 • kluczowe wskaźniki i narzędzia monitorowania strategii,
 • narzędzia kwartalnej oceny, aktualizacji i rolowania strategii,
 • plan komunikacji i angażowania wszystkich pracowników firmy.

Zacznij od oceny potencjału.

Następnie dobierz zakres wsparcia.

Przygotowanie strategii

Przygotowanie strategii skalowania biznesu, a następnie operacjonalizacja strategii.

Wdrożenie strategii

Zarządzanie portfelem projektów strategicznych oraz okresowe przeglądy strategii.

Alianse i akwizycje

Budowa partnerstw strategicznych. Akwizycje i integracja po przejęciu.