Zamiana pomysłów w zyskowne modele biznesu jest trudne. Kropka!

Alex Osterwalder

Modele biznesowe – pierwszy krok do skalowania

Kiedy modele biznesowe wymagają zmiany?

 • Korzyści lub wyróżniki Twojej oferty nie są zrozumiałe dla klientów.
 • Pomimo dobrego produktu lub usługi z trudnością docierasz do klientów.
 • Sprzedaż realizuje cele, ale działy operacyjne nie nadążają za rozwojem.
 • Nie udało się osiągnąć punktu rentowności lub zadawalającej marży.
 • Istnieją obszary firmy, którymi ręcznie sterujesz lub sam wykonujesz.

Czego wymaga skuteczna zmiana modelu biznesowego?

 • Po pierwsze zapewnienia powtarzalności i skalowalności modelu.
 • Następnie przetestowania zmian na rynku, na przykład w drodze pilotażu.
 • Finalnie – operacjonalizacji zmian modelu w kluczowych procesach firmy.

Powyższe zmiany to pierwszy krok do skalowania biznesu. Przy jego budowie posługujemy się metodologią Business Model Canvas, Lean Canvas Model i narzędziami Blue Ocean Strategy. Będący rezultatem prac, kompletny model zawiera:

 • określenie powtarzalnego produktu i jego potencjału rynkowego,
 • wyróżniki oferty i ewentualną barierę kopiowania przez konkurencję,
 • definicję docelowych klientów, ich segmentację oraz model cenowy,
 • wybór kanałów sprzedaży oraz sposobów retencji i rozwoju klientów,
 • listę kluczowych działań, zasobów i ról w firmie do realizacji oferty,
 • kluczowe strumienie kosztów i przychodów oraz ścieżkę dojścia do rentowności.

Zacznij od oceny potencjału.

Następnie dobierz zakres wsparcia.

Model biznesu

Projektowanie lub piwot istniejącego modelu biznesowego. Adaptacja do zmian rynkowych.

Walidacja rynkowa

Przygotowanie i realizacja testów rynkowych przed wdrożeniem zmian do modelu.

Wdrożenie zmian

Wdrożenie zmian modelu w całej organizacji. Zabezpieczenie funduszy i motywacji zespołu.