"Alianse są niezbędne dla wzrostu i uodparniają na konkurentów."

Richard Branson

Partnerstwa strategiczne – dźwignia rozwoju

Kiedy warto budować partnerstwa strategiczne?

  • Twojej firmie brakuje wybranych kompetencji lub zasobów do dalszego rozwoju.
  • Sukces wymaga szybkiego zdominowania rynku lub osiągnięcia dużej skali.
  • Twoje obecne kanały sprzedaży lub marka nie pasują do nowego produktu.
  • Brakuje celów akwizycyjnych lub są zbyt ryzykowne.

Dlaczego warto sięgnąć po nasze wsparcie?

  • Posiadamy wiedzę o różnych branżach, co przyśpiesza poszukiwania właściwego partnera.
  • Dysponujemy też siecią kontaktów na zarządczym poziomie, umożliwiającą rozpoczęcie rozmów.
  • Zarządzaliśmy także dużymi firmami, co zapewnia budowę kompletnego modelu współpracy.

Jak budować skuteczne partnerstwa strategiczne?

  • Przygotuj model biznesowy współpracy, atrakcyjny także dla partnera.
  • Następnie zaangażuj do budowy aliansu liderów współpracujących firm.
  • Zabezpiecz także wdrożenie i pomiar rezultatów partnerstwa.

Korzyści biznesowe

Partnerstwa strategiczne to szansa błyskawicznego uzupełnienia kompetencji firmy oraz przyśpieszenia rozwoju biznesu, bez nakładów towarzyszących akwizycjom lub organicznemu wzrostowi. W rezultacie to szansa awansu do czołówki firm w swojej branży. 

Zacznij od oceny potencjału.

Następnie wybierz zakres wsparcia.

Modelowanie partnerstwa

Mapowanie i segmentacja rynku.
Model biznesowy współpracy.

Pozyskanie partnerów

Identyfikacja i selekcja partnerów.
Oferta i dotarcie do partnerów.

Zabezpieczenie wdrożenia

Pilotaże. Zawarcie umowy.
Operacjonalizacja partnerstwa.

Jak tworzymy partnerstwa strategiczne? Nasze metody i rezultaty pracy.