Zamiana pomysłów w zyskowne modele biznesu jest trudne. Kropka!

A.Osterwalder

Kiedy Twój model biznesu wymaga zmiany?

 • Korzyści lub wyróżniki Twojej oferty nie są zrozumiałe dla klientów.
 • Pomimo dobrego produktu lub usługi z trudnością docierasz do klientów.
 • Sprzedaż realizuje cele, ale działy operacyjne nie nadążają za rozwojem.
 • Nie udało się osiągnąć punktu rentowności lub zadawalającej marży.

Czego wymaga skuteczna zmiana modelu biznesowego?

 • Po pierwsze wprowadzenia przynajmniej jednej, istotnej zmiany w modelu.
 • Następnie przetestowania zmian na rynku,  na przykład w drodze pilotażu.
 • Finalnie – operacjonalizacji zmian modelu w kluczowych procesach firmy.

Skalowalny model biznesu to pierwszy krok do skalowania biznesu. Przy jego budowie posługujemy się metodologią Business Model Canvas, Lean Canvas Model i narzędziami Blue Ocean Strategy. Będący rezultatem prac, kompletny model zawiera:

 • określenie problemu klientów, adresowanego przez ofertę firmy,
 • propozycję wartości, w szczególności korzyści i wyróżniki oferty,
 • definicję docelowych klientów, ich segmentację oraz model cenowy,
 • wybór kanałów sprzedaży oraz sposobów retencji i rozwoju klientów,
 • listę kluczowych działań, zasobów i partnerów do realizacji oferty,
 • kluczowe strumienie kosztów i przychodów oraz ścieżkę dojścia do rentowności.

Zakres wsparcia:

Model biznesu

Projektowanie i doskonalenia modeli biznesu. Adaptacja do zmian lub zakłóceń rynkowych.

Walidacja rynkowa

Przygotowanie i realizacja testów rynkowych przed wdrożeniem zmian do modelu.

Wdrożenie zmian

Wdrożenie zmian modelu w całej organizacji. Zabezpieczenie funduszy i motywacji zespołu.