"Zielony Ład to przełom na miarę lądowania człowieka na księżycu."

Ursula von der Layen

Kiedy warto rozważyć zieloną strategię dla firmy?

 • Dostrzegasz nowe segmenty i zachowania klientów zorientowane na ekologię.
 • Właściciele naciskają na poszanowanie klimatu i utrzymanie zysku.
 • Na rynku pojawia się kapitał na zielone inicjatywy w Twojej branży.

Czego wymaga rynkowa, zielona strategia?

 • Skupienia się na obszarach zielonego wzrostu, a nie tylko ograniczania szkodliwości.
 • Spójnego, zielonego podejścia w całym modelu biznesowym – oferta, sprzedaż i operacje.
 • Integracji zielonej transformacji z obietnicą marki i szerszą strategią wzrostu firmy.

Przy realizacji posługujemy się metodologią Green Business Strategy prof. R.Orsato, zorientowaną na budowę zyskownych, zielonych strategii. Finalne rezultaty obejmują:

 • niezbędne zmiany w całym modelu biznesowym,
 • obszary zielonego wzrostu – nowa oferta, segmenty i go-to-market,
 • integrację zielonej transformacji ze strategią wzrostu firmy,
 • opisy kluczowych projektów – liderzy, kamienie milowe i plany wdrożeń,
 • potencjalne źródła finansowania rozwoju oraz transformacji,
 • narzędzia kwartalnej oceny, aktualizacji i rolowania planu wdrożeń,
 • plan komunikacji i zaangażowania w zmiany zespołu pracowników.

Zakres wsparcia:

Definiowanie zielonej strategii

Analiza rynku, wybór zielonej strategii i zdefiniowanie zmian do modelu biznesu.

Zielony rozwój biznesu

Testy rynkowe nowej oferty, go-to-market oraz skalowanie nowych segmentów.

Zielona transformacja

Wdrożenie zmian do modelu biznesowego oraz wsparcie w pozyskaniu  funduszy i partnerów.