"Zielony Ład to przełom na miarę lądowania człowieka na księżycu."

Ursula von der Layen

Zielona strategia – wygraj zielony trend

Kiedy zielona strategia może być wartościowa dla firmy?

 • Dostrzegasz nowe segmenty i zachowania klientów zorientowane na ekologię.
 • Właściciele naciskają na poszanowanie klimatu i utrzymanie zysku.
 • Na rynku pojawia się kapitał na zielone inicjatywy w Twojej branży.

Czego wymaga rynkowa, zielona strategia?

 • Przede wszystkim skupienia się na obszarach wzrostu, a nie tylko ograniczania szkodliwości.
 • Po drugie – integracji strategii ze zmianami w modelu biznesowym – oferta, sprzedaż i operacje.
 • A także spójności zielonej transformacji z obietnicą marki i szerszą strategią wzrostu firmy.

Przy realizacji posługujemy się metodologią prof. R.Orsato, zorientowaną na budowę zyskownych, zielonych strategii. Finalne rezultaty obejmują:

 • wskazanie niezbędnych zmian w całym modelu biznesowym,
 • określenie obszarów zielonego wzrostu, takich jak nowa oferta i plan go-to-market,
 • integrację zielonej transformacji ze strategią wzrostu firmy,
 • opisy kluczowych projektów oraz ich liderów i kamieni milowych ,
 • identyfikację źródeł finansowania zielonego rozwoju lub transformacji,
 • narzędzia kwartalnej oceny oraz proces rolowania strategii,
 • plan komunikacji i budowy zaangażowania w zmiany zespołu pracowników.

Zacznij od oceny potencjału.

Następnie dobierz zakres wsparcia.

Zielona strategia

Analiza rynku, wybór zielonej strategii i zdefiniowanie zmian do modelu biznesu.

Rozwój oferty

Testy rynkowe nowej oferty, go-to-market oraz skalowanie nowych segmentów.

Zielona transformacja

Wdrożenie zmian do modelu biznesowego oraz wsparcie w pozyskaniu funduszy i partnerów.