Dobry plan wdrożony dziś jest lepszy od idealnego planu jutro.

gen. G.S.Patton

Kiedy warto przygotować plan adaptacji do zakłóceń rynkowych?

 • klienci, dostawcy lub kanały sprzedaży należą do najbardziej dotkniętych zakłóceniami,
 • w średnim lub długim terminie przewiduje się trwałe zmiany zachowań klientów,
 • firma ma mało elastyczną strukturę kosztów lub niskie rezerwy środków pieniężnych.

Skuteczna adaptacja do zakłóceń rynku wymaga:

 • zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości podstawowych funkcji firmy,
 • przygotowania planu restrukturyzacji dla kilku scenariuszy siły zakłóceń,
 • aktywnego poszukiwania i skalowania nowych źródeł przychodów i kanałów sprzedaży.

Przy realizacji posługuję się doświadczeniem z kryzysu finansowego 2008 roku oraz wcześniejszych projektów dla byłych państwowych firm wchodzących na wolny rynek. Finalny plan zawiera:

 • plan zapewnienia ciągłości sprzedaży, wytwarzania i łańcucha dostaw,
 • zmiany w segmentacji klientów i działaniach zespołu sprzedaży,
 • nowe źródła przychodów i kanały sprzedaży, plan ich skalowania,
 • zmiany w organizacji pracy, plan skalowania automatyzacji i pracy zdalnej,
 • dostosowanie łańcucha dostaw zabezpieczające dostępnoścć towaru,
 • optymalizacje aktywów, pasywów oraz zabezpieczenia płynności,
 • aktualizację strategii rozwoju – celów i priorytetów strategicznych.

Zakres wsparcia:

Ciągłość biznesu

zapewnienie bezpieczeństwa, płynności i ciągłości podstawowych funkcji firmy

Dostosowanie skali

przygotowanie kilku scenariuszy restrukturyzacji i dostosowania skali biznesu

Adaptacja modelu biznesu

dostosowanie modelu biznesowego do długoterminowych zmian rynkowych