Partnerzy

Marketing i sprzedaż

SAIA Alliance – grupa firm i ekspertów zajmująca się komercjalizacją idei – od badań konsumenckich, przez kreację marki, produktu, marketingu, dystrybucji, do egzekucji sprzedaży.

Doskonalenie procesów

OpEx Group – zespół praktyków od lat zajmujących się doskonaleniem operacyjnym i usprawnianiem procesów, poprzez wdrażanie metodologii OpEx, Six Sigma i Lean Manufacturing.

Executive coaching

WINGS – grupa doświadczonych coachów, pomagających liderom przeprowadzać zmiany w swoich firmach i własnych postawach aby skuteczniej dążyć do celów.

Kultura organizacyjna

MCS – wspiera firmy w osiąganiu celów biznesowych poprzez kształtowanie ich kultury organizacyjnej oraz rozwój skutecznego przywództwa.