Focus oznacza NIE dla stu innych, dobrych pomysłów.

Steve Jobs

Skalowanie biznesu, czyli kiedy trzeba szybko rosnąć?

 • Twoja branża szybko zmienia się lub ma wysokie tempo wzrostu.
 • Dostrzegasz nowe trendy, segmenty rynkowe lub kanały dystrybucji.
 • Twoje aktywa lub kluczowe kompetencje nie są w pełni monetyzowane.
 • W głównych segmentach Twojego biznesu dominuje walka cenowa.

Co jest niezbędne aby skutecznie realizować skalowanie biznesu?

 • Po pierwsze, dobrze określony i skalowalny model biznesu.
 • Po drugie, skupienie zasobów firmy na kilku dźwigniach skalowania.
 • Ponadto wskazanie odpowiedzialności i miar sukcesu kluczowej kadry .
 • A także wdrożenie regularnych przeglądów i aktualizacji strategii.

W realizacji stosujemy elementy metodyki Scaling-Up dostosowane do europejskiej kultury biznesu i potrzeb danej firmy. Finalnym rezultatem jest plan skalowania biznesu zawierający:

 • główne wyzwania i trendy w otoczeniu firmy,
 • wielki zuchwały cel (BHAG) przełożony na cele strategiczne,
 • dźwignie skalowania wizerunku i wyniku firmy,
 • opis kluczowych projektów (liderzy, kamienie milowe, plany operacyjne),
 • indywidualną odpowiedzialność i priorytety kluczowej kadry,
 • kluczowe wskaźniki i narzędzia monitorowania strategii,
 • narzędzia kwartalnej oceny, aktualizacji i rolowania strategii,
 • plan komunikacji i angażowania wszystkich pracowników firmy.

Zakres wsparcia:

Strategia skalowania

Przygotowanie lub aktualizacja istniejącej strategii, a następnie operacjonalizacja strategii.

Skalowanie biznesu

Zarządzanie portfelem projektów strategicznych oraz okresowe przeglądy strategii.

Skalowanie przez akwizycje

Przegląd rynku, wsparcie akwizycji, a także zarządzanie procesem integracji.

Partnerstwa strategiczne

Poszukiwanie partnerów skalowania biznesu i przygotowanie modelu współpracy.