Wzrost kreuje złożoność, która jest cichym mordercą wzrostu.

Chris Zook

Szukasz drogi skalowania biznesu?

 • właściciele oczekują szybszego wzrostu?
 • dostrzegasz nowe segmenty rynkowe / kanały dystrybucji?
 • Twoje aktywa nie są w pełni monetyzowane?
 • na Twoim rynku dominuje walka cenowa?

Nasze doświadczenie wskazuje, że warunkiem sukcesu skalowania biznesu jest:

 • zidentyfikowanie silnika ekonomicznego firmy,
 • skupienie zasobów firmy na kilku dźwigniach skalowania,
 • wskazanie odpowiedzialności i miar sukcesu kluczowej kadry ,
 • regularne przeglądy i aktualizacja strategii.

W realizacji stosujemy elementy metodyki Scaling-Up dostosowane do europejskiej kultury biznesu i potrzeb danej firmy. Finalnym produktem jest plan skalowania zawierający:

 • zdefiniowane oczekiwania klientów, właścicieli i pracowników,
 • dźwignie skalowania przełożone na cele długoterminowe i kluczowe projekty,
 • opis kluczowych projektów (liderzy, kamienie milowe, plany operacyjne),
 • indywidualną odpowiedzialność i priorytety kluczowej kadry, krytyczne wskaźniki,
 • narzędzia kwartalnej oceny, aktualizacji i rolowania planu,
 • plan komunikacji i angażowania wszystkich pracowników firmy.

Zakres wsparcia:

Plan skalowania biznesu

przygotowanie lub aktualizacja strategii, operacjonalizacja, okresowe przeglądy

Strategiczne PMO

zdefiniowanie i uruchomienie projektów strategicznych, nadzór portfela projektów

Skalowanie przez akwizycje

przegląd rynku, wsparcie akwizycji, przygotowanie i nadzór procesu integracji,

Partnerstwa strategiczne

poszukiwanie partnerów skalowania biznesu, modelowanie współpracy, nadzór wdrożenia