Zamiana pomysłów w zyskowne modele biznesu jest trudne. Kropka!

A.Osterwalder

Kiedy warto dokonać zmiany modelu biznesowego?

 • korzyści lub wyróżniki Twojej oferty nie są zrozumiałe dla klientów,
 • masz dobry produkt / usługę, ale z trudnością docierasz do klientów,
 • sprzedaż realizuje cele, ale operacje lub rozwój napotykają problemy,
 • nie osiągnąłeś punktu rentowności lub zadawalającej marży.

Skuteczna zmiana modelu biznesowego wymaga:

 • zdolności wprowadzenia przynajmniej jednej, istotnej zmiany w modelu,
 • przetestowania zmian na rynku – np. w drodze pilotażu,
 • operacjonalizacji zmian modelu w organizacji.

Przy realizacji posługujemy się metodologią Business Model Canvas, Lean Canvas Model
i narzędziami Blue Ocean Strategy. Będący rezultatem prac, kompletny model zawiera:

 • określenie problemu klientów, adresowanego przez ofertę firmy,
 • propozycję wartości, w szczególności korzyści i wyróżniki oferty,
 • definicję docelowych klientów, ich segmentację oraz model cenowy,
 • wybór kanałów sprzedaży i sposoby budowy satysfakcji klientów,
 • listę kluczowych działań, zasobów i partnerów do realizacji oferty,
 • model finansowy biznesu i ścieżkę osiągnięcia docelowej rentowności.

Zakres wsparcia:

Modelowanie biznesu

formułowanie lub transformacja modeli biznesowych, adaptacja do zmian rynkowych,

Walidacja rynkowa

przygotowanie Minimum Viable Product, testy rynkowe nowego modelu biznesowego,

Wdrożenie

wdrożenie nowego lub zmiany modelu, zarządzanie zmianą, zabezpieczenie funduszy